ข้อมูลเข้าสู่ระบบการสมัครงาน บริษัท เพอร์เฟค วิชั่น มัลติมีเดีย จำกัด
ชื่อผู้เข้าใช้ :
*
ชื่อผู้เข้าใช้ ต้องไม่น้อยกว่า 4 อักขระ และต้องไม่มากกว่า 10 อักขระ
รหัสผ่าน :
*
รหัสผ่าน ต้องไม่น้อยกว่า 4 อักขระ และต้องไม่มากกว่า 10 อักขระ
ยืนยันรหัสผ่าน :
*
ข้อมูลใช้ยืนยันตัวตน เพื่อเข้าไปแก้ไขประวัติของท่าน ข้อมุลนี้จะถูกส่งไปยังอีเมล์ของท่าน
กรุณากรอกข้อมูลอีเมล์ให้ถูกต้อง
วันทีสามารถเริ่มงาน :
*
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล :
* ชื่อ : *  นามสกุล : *
รูป :
*
อีเมล์ :
*
วัน - เดือน - ปี ที่เกิด :
- - *
อายุ :
ปี *
เพศ :
ชาย    หญิง *
เชื้อชาติ :
*
สัญชาติื :
*
ศาสนา :
*
สถานะภาพ :
*
สถานะภาพทางทหาร :
*
หมายเหตุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ :
*
อำเภอ / เขต :
*
จังหวัด :
*
รหัสไปรษณีย์ :
*
โทรศัพท์ :
*
โทรศัพท์มือถือ :
*
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
ที่อยู่ :
*
อำเภอ / เขต :
*
จังหวัด :
*
รหัสไปรษณีย์ :
*
โทรศัพท์ :
*
ภูมิลำเนาเดิม
ที่อยู่ :
*
อำเภอ / เขต :
*
จังหวัด :
*
รหัสไปรษณีย์ :
*
ข้อมูลการศึกษา
การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา :
*
สถานที่ศึกษา :
*
คณะ :
*
สาขาวิชา / วิชาเอก :
*
ปีที่สำเร็จการศึกษา :
*
เกรดเฉลี่ย :
*
การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา :
สถานที่ศึกษา :
คณะ :
สาขาวิชา / วิชาเอก :
ปีที่สำเร็จการศึกษา :
เกรดเฉลี่ย :
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ
พูด :
อ่อน
พอใช้
ดี
ดีมาก *
อ่าน :
อ่อน
พอใช้
ดี
ดีมาก *
เขียน :
อ่อน
พอใช้
ดี
ดีมาก *
ภาษาไทย
พูด :
อ่อน
พอใช้
ดี
ดีมาก *
อ่าน :
อ่อน
พอใช้
ดี
ดีมาก *
เขียน :
อ่อน
พอใช้
ดี
ดีมาก *
ภาษา (อื่นๆ )
พูด :
อ่อน
พอใช้
ดี
ดีมาก
อ่าน :
อ่อน
พอใช้
ดี
ดีมาก
เขียน :
อ่อน
พอใช้
ดี
ดีมาก
พิมพ์ดีดภาษาไทย :
คำ / นาที *
พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ :
คำ / นาที *
ความสามารถทางโปรแกรม :
*
ความสามารถอื่น ๆ :
ประสบการณ์ทำงาน
ที่ทำงานล่าสุด  
ระยะเวลา :
ถึง
บริษัท :
ที่อยู่ :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน :
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลงานที่ทำ :
ที่ทำงานก่อนหน้า
 
ระยะเวลา :
ถึง
บริษัท :
ที่อยู่ :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน :
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลงานที่ทำ :
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้
บุคคลอ้างอิง :
*
ความสัมพันธ์ :
*
ที่อยู่ :
*
อำเภอ / เขต :
*
จังหวัด :
*
รหัสไปรษณีย์ :
*
โทรศัพท์ :
*
โทรศัพท์มือถือ :
*