งานโรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ จ.ฉะเชิงเทรา
12-17 มกราคม 2551

บริษัท เพอร์เฟค วิชั่น มัลติมีเดีย จำกัด คืนกำไรกลับสู่สังคม จัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป