เทศกาลหนังสือ 51
16-17 กรกฎาคม 2551

ศูนย์ประชุมแห่งชาติ ศิริกิติ์